Liên hệ đặt phòng - Contact Us
Thông tin đặt phòng - Get In Touch
Address
66G Tran Hung Dao, Duong Dong, Phu Quoc, Vietnam
Phone
(+84) 09673.22822
Email
sales1@ngocchauhotels.com